Informació prèvia a la contractació​

Informació prèvia a la contractació

Per a una major transparència en l’adquisició de qualsevol assegurança de la nostra gamma de productes, posem a la teva disposició el corresponent Document d’Informació de Producte (PID) i la Nota Informativa Prèvia (PIN) a la celebració del contracte de cadascun d’ells.

Assegurances de Baixa Laboral

  • Assegurança d’Incapacitat Temporal Total PIDPIN
  • Assegurança d’Incapacitat Temporal Total per determinades malalties greus PIDPIN
  • Assegurança d’Incapacitat Temporal Total per pèrdua de torn de guàrdia mèdica PIN

Assegurances d’Hospitalització

  • Assegurança d’Indemnització Diària PIDPIN
  • Assegurança d’Indemnització Diària per a Hospitalització per Accident PIN
  • Assegurança d’Indemnització Diària per a Hospitalització per Accident de Circulació PIN
  • Assegurança d’Indemnització Diària per Hospitalització i extensió de garanties a Subsidi Diari per ILT després d’una Hospitalització PIN

Assegurances de Reemborsament de Despeses

  • Assegurances de Reemborsament de Despeses Hospitalàries PIDPIN

Assegurances de Decessos

  • Assegurança de Defunció o Enterrament PIN