Avís legal

Avís legal

Aquest web i el seu copyright són propietat de LA PREVISIÓN MALLORQUINA DE SEGUROS, SA, amb domicili social a 08036 BARCELONA (Espanya), c/ Aribau, núm. 168-170, entresòl primera, adreça electrònica central@laprevisionmallorquina.com, pproveïda de CIF A-08-169013. Consta inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al tom 21305, foli 157, full B-13071; està autoritzada per operar com a entitat asseguradora pel Regne d’Espanya, i consta inscrita en el Registre Administratiu d’Entitats Asseguradores de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, (http://www.dgsfp.mineco.es/), dependent del Ministeri d’Economia, amb la clau C-279.

La finalitat del web www.laprevisionmallorquina.com i tots els subdominis existents dins d’aquest és informar exclusivament sobre LA PREVISIÓN MALLORQUINA DE SEGUROS, SA i promocionar les activitats que duu a terme per exercir el seu objecte social com a entitat asseguradora, i en cap cas no constitueix una oferta vinculant. Queda totalment prohibida la seva reproducció, distribució o enllaç des d’un altre web sense el consentiment exprés i escrit previ de LA PREVISIÓN MALLORQUINA DE SEGUROS, SA.

LA PREVISIÓN MALLORQUINA DE SEGUROS, SA es reserva en tot moment el dret de poder fer, sense previ avís, modificacions en el contingut del web o en la configuració i presentació d’aquest. Els continguts del web s’actualitzen periòdicament i, com que aquesta actualització no és immediata, li recomanem que confirmi sempre a LA PREVISIÓN MALLORQUINA DE SEGUROS, SA la vigència i exactitud d’aquests continguts.

LA PREVISIÓN MALLORQUINA DE SEGUROS, SA declina qualsevol responsabilitat que pugui resultar per la informació continguda en webs de tercers als quals es pugui accedir mitjançant enllaços -links- des del web de LA PREVISIÓN MALLORQUINA DE SEGUROS, SA. La presència d’aquest tipus d’enllaços al nostre web té una finalitat merament informativa i en cap cas no comporta suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests.

L’usuari es compromet a utilitzar els serveis d’aquest web d’acord amb els termes exposats en aquest “Avís legal” i la mera utilització dels serveis d’aquest web n’implica l’acceptació. Per això, si les condicions d’ús d’aquest web detallades en aquest avís legal no són de la seva conformitat, pel seu interès li sol·licitem que no faci ús d’aquest web, ja que qualsevol ús que en faci o dels serveis s’hi inclouen implica l’acceptació dels termes legals recollits en aquest text. L’usuari d’aquest web que atempti contra la imatge o reputació de LA PREVISIÓN MALLORQUINA DE SEGUROS, SA, i qui utilitzi il·lícitament o fraudulentament els dissenys, logos o continguts del web, serà responsable davant LA PREVISIÓN MALLORQUINA DE SEGUROS, SA de la seva actuació.

L’usuari que accedeixi a aquest web accepta que LA PREVISIÓN MALLORQUINA DE SEGUROS, SA no serà responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que es derivin d’aquest accés o ús de la informació d’aquest web o de l’accés a altres matèries a la xarxa a través de les connexions amb aquest web.

Política de protecció de dades personals