Hospitalización integral

6 0

logo hospitalización integral

SEGURO DE INDEMNIZACIÓN DIARIA POR HOSPITALIZACIÓN

hospitalizacion gl

Seguro de hospitalización dirixido a:
Calquera persoa que desexe dispoñer dunha cobertura de ndemnización por día de hospitalización que lle permita contar cuns ingresos para compensar os gastos e o ir e vir que implica a propia hospitalización. Pode ser contratado por calquera persoa, sexa home ou muller e independentemente da súa profesión, sempre que estea dentro da idade asegurable.

Cobertura do seguro de hospitalización:
Garantir unha prestación económica ao Asegurado por día de hospitalización ininterrompida, durante un prazo superior a 24 horas, omo paciente nun centro sanitario, clínica ou hospital por calquera causa imputable a unha alteración do estado de saúde.

Características xerais deste seguro de hospitalización:
– Seguro de hospitalización sen recoñecemento médico previo, só require cubrir un cuestionario de saúde.
Indemnización por días naturais.
– A cobertura deste seguro de hospitalización é ata 365 días.
– Subsidios para este seguro de hospitalización ata os 300 euros diarios (límite máximo).
– Seguro cunha arencia de 3 meses para as hospitalizacións por enfermidade e con efecto inmediato para as hospitalizacións por accidente.
– Seguro de indemnización diaria por hospitalización con cobertura mundial.

btn calcula contrata gl    masinfo