Prepara’t pel 2018: canvis de la llei per autònoms

6 0
Prepara’t pel 2018: canvis de la llei per autònoms

Any nou, vida nova, objectius, plans… i canvis! En aquests últims ens centrarem en el post d’avui: exactament en algunes de les noves mesures que portarà el 2018 pels autònoms i professionals liberals.

1. Pels nous autònoms, hi haurà canvis a les bonificacions de la quota d’autònoms:
– Ampliació a 1 any la tarifa plana per a nous autònoms a 50€.
– Serà possible tornar a ser autònom per segona vegada i beneficiar-se de la tarifa plana. L’única condició serà que hagin passat com a mínim 3 anys des de la baixa.

06122017 Novedades autonomos 2018 2

2. Modificacions en les despeses deduïbles en el IRPF:
– Als autònoms que treballin des de casa, aquest punt els interessa –i molt!- ja que podran deduir-se un 30% (de la part de l’habitatge que afecta a la activitat) dels subministraments d’aigua, gas, electricitat, telefonia i internet. Per a que aquesta deducció pugui fer-se efectiva, l’emprenedor ha d’haver notificat a Hisenda que treballa des de casa.
– Les dietes i manutenció de l’autònom podran deduir-se sempre que es deguin al desenvolupament de l’activitat econòmica i que es produeixin en establiments de restauració i hostaleria. Per deduir-les, s’hauran d’haver pagat de forma electrònica i s’haurà de disposar de la factura corresponent. Una última qüestió a tenir en compte: quina quantitat es podrà deduir l’autònom com a despeses de manutenció? Doncs la xifra màxima de 27,27€ diaris i de 48€ a l’estranger.

3. En tercer lloc, les noves mesures incorporen canvis en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), totes elles amb la finalitat de fer més just el sistema de cotització:
– Fins ara l’autònom pagava la quota per mesos complets. Això canviarà en el 2018: pagaran per dies reals, és a dir, cotitzaran des del dia efectiu de l’alta i fins el dia en que es donin de baixa.
– El límit en el nombre d’altes i baixes al llarg d’un any serà de tres vegades; pagant, com hem mencionat en el punt anterior, la part proporcional de la quota des de la data d’alta i no comptant la mensualitat completa.
– En lloc de tenir dos terminis per sol·licitar un canvi de cotització, a partir de gener del 2018, els autònoms en tindran quatre.

4. Un últim canvi que comentarem està relacionat amb la contractació de familiars:
– L’autònom podrà contractar a familiars, independent de que aquests visquin o no en el mateix habitatge que l’autònom contractant.
– Actualment, les ajudes només són concedides en els casos de contractar a familiars menors de 30 anys o a un familiar menor de 45. A partir del 2018, aquests límits en el nombre de contractacions i en el perfil del treballador no existiran.

Tot i que l’any nou vingui carregat de canvis i novetats, el que no ha de canviar mai es la teva estabilitat econòmica en cas de baixa laboral. Per la teva tranquil·litat, tenim l’assegurança Élite-Professional