Noves mesures incloses en la llei dels autònoms

7 0
Noves mesures incloses en la llei dels autònoms

Des de la Federació Nacional de Treballadors Autònoms-ATA, el seu president, Lorenzo Amor, qualifica la nova norma com “una bona llei per a tots amb més de 20 mesures”. En aquest sentit, assegura que “és una llei que millorarà la protecció social, les condicions per emprendre i reemprendre, que eliminarà traves i facilitarà l’activitat”. 

1.    Quota d’autònoms

La bonificació de 50€ en la tarifa plana s’amplia fins a un any, deixant de ser tant sols de sis mesos. A més, si fins ara feia falta esperar cinc anys per a acollir-se a la bonificació, amb la nova llei es redueix el termini fins a dos anys. 

D’altra banda, la nova llei d’autònoms també recull una tarifa plana per a les dones autònomes que han sigut mares i es reincorporen després de la maternitat. A més, també es contempla l’exempció total de la quota d’autònoms durant 12 mesos als treballadors per compte propi per a la cura dels menors o persones dependents per garantir la conciliació familiar i laboral.

2.    Canvi de la cotització en el RETA

La reforma també presenta alguns canvis que tenen a veure amb la cotització dels autònoms al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA). La intenció des del govern és fer més just el sistema de cotització actual. 

En aquest sentit, els autònoms podran modificar fins a quatre vegades a l’any la seva base de cotització per ajustar-ho als seus ingressos, a la vegada que la nova llei permetrà als treballadors per compte propi fer un total de tres baixes i tres altes anuals perquè paguin pels dies treballats. 

D’altra banda, la reforma contempla que als autònoms amb pluriactivitat se’ls torni l’excés de cotització sense que hagin de sol·licitar la devolució.

En el que té a veure amb els autònoms societaris, després de l’increment del 8% de la base mínima de cotització, es corregeix la quota d’aquest segment dels treballadors per compte propi i passarà a estar determinada pels Pressupostos Generals, i no per l’SMI.

Per últim, descendeixen els recàrrecs per l’endarreriment del pagament de la quota. En el primer mes d’endarreriment, el recàrrec serà del 10% i un 20% a partir del segon. Així doncs, es trenca amb el recàrrec unificat que s’aplica actualment del 20%.


3.    Deduccions fiscals

D’una banda, la nova llei permetrà a l’autònom que treballa des de casa una deducció del 20% en l’IRPF de les despeses de subministres d’aigua, llum, electricitat i telefonia. 

D’altra banda, la reforma també contempla la deducció de fins a 12€ de despesa per menjar fora de casa. S’han de poder justificar de forma telemàtica, presentant una factura que reflecteixi el dia, l’establiment i l’import del menjar.

4.    Salut laboral

La reforma reconeixerà els accidents in itinere, és a dir, els que puguin succeir en l’anada o la tornada de la feina. Actualment, la Seguretat Social no els contempla. 

5.    Treballar i cobrar la pensió a la vegada 

En el cas que l’autònom es trobi en edat de jubilació però tingui personal contractat, la nova reforma contempla la comptabilització de l’activitat i rebre el 100% de la pensió

6.    Representació dels autònoms

Per últim, les organitzacions d’autònoms més representatives es tornaran més visibles al considerar-se d’“utilitat pública”. A més, en un màxim d’un any formaran part del Consell Econòmic Social (CES) i del Consell del Treball Autònom.