Autònoms i assalariats: principals diferències

8 0
Autònoms i assalariats: principals diferències

Una de les diferències més comentades i sabudes entre treballadors per compte propi i per compte aliè és la forma en la que s’aporta a la Seguretat Social:

– El Règim General indica que, els treballadors contractats per una empresa aporten, de manera conjunta entre l’empresa i el treballador, la base de cotització, la qual varia en funció del salari. Aquesta quota a la Seguretat Social inclou partides que cobreixen malalties comunes o accidents laborals, la maternitat, l’atur, etc.

– En canvi, en el cas dels autònoms, el Règim Especial de Treballadors Autònoms estableix que aquesta quota a la seguretat Social l’abona únicament el treballador. En el seu cas, els treballadors per compte propi, poden escollir els diners que volen cotitzar a la Seguretat Social, òbviament, dins uns límits establerts. No obstant, aquesta elecció que poden decidir els autònoms pot tenir conseqüències en les seves prestacions, ja que la quantitat que aportin va directament relacionada amb la pensió que, després, rebran.

Es tracta d’una temàtica que acostuma a suscitar polèmica i, a dia d’avui, encara es parla sobre la remodelació del sistema de cotitzacions dels autònoms.

Una altra diferència entre aquests dos col·lectius és la forma en que declaren els ingressos. El treballador per compte aliè rep un salari documentat a través d’una nòmina, la qual ja està subjecta a retencions. Aquesta es basa en un intercanvi del seu treball per béns monetaris i aquests ingressos són declarats com rendiments del treball personal. Per la seva banda, els ingressos dels autònoms es basen en els contractes que estableixen amb els seus clients. En aquest sentit, declaren els seus ingressos com rendiments d’activitats econòmiques.

02052018 Diferencias autonomos y asalariados Seguros Prevision Mallorquina seguros de baja laboral

La manera d’organitzar la feina és un altre dels punts que, clarament, els diferencien. Mentre que l’assalariat treballa en una organització, depenent i a les ordres dels seus empleats; l’autònom organitza els seus mitjans, el seu treball, etc. Mentre que al primers se li facilita, des de la pròpia empresa en la que hi treballa, tots els béns necessaris per desenvolupar la seva activitat, el segon els ha de finançar personalment: l’autònom ha d’arriscar part del seu patrimoni pel desenvolupament de la seva feina.

Per últim, el factor clau diferencial és el risc: mentre els assalariats no veuen variar els seus ingressos en funció del nivell de feina, els autònoms sí. Aquest fet evidencia la inestabilitat a la que estan subjectes els autònoms:

– Les situacions d’incertesa estan en el dia a dia de l’autònom. Per exemple, no saben amb quants clients comptaran el mes següent; els quals repercuteixen directament en els beneficis que s’obtenen. El 83,5% dels autònoms afirma que aquesta incertesa genera un gran nivell d’estrès per a ells.

– L’absència d’un horari laboral estricte i marcat fa que, moltes vegades (amb tal d’evitar perdre clients, de guanyar-ne de nous, d’augmentar ingressos…) els autònoms treballen en caps de setmana o vacances. Les dades parlen per sí soles: 3 de cada 4 treballadors per compte propi han treballat durant les seves vacances i, inclús, el 80,9% afirma haver-ho fet estant malalts.

– Per un assalariat, calcular la seva jubilació pot resultar fàcil, però per un autònom no. En aquesta línia, 4 de cada 5 autònoms mostren preocupació pel cobrament de la seva jubilació. I no és per menys, ja que aquest col·lectiu cobra una mitjana d’un 41,3% menys que els treballadors per compte aliena.

– No obstant, tot i aquesta desprotecció i sabent la inseguretat que comporta, el 62,8% d’autònoms es mostren positius i satisfets amb el seu treball.

Després d’exposar aquestes diferències entre assalariats i autònoms, nomes ens queda aconsellar-te que contractis la seva assegurança de baixa laboral Élite-Professional. Així no hauràs de patir, tot i ser autònom, davant possibles imprevistos.