Altres assegurances

8 0

Assegurances d’hospitalització

Assegurança d’indemnització diària per hospitalització
logo hospitalitzacio integral
Hospitalització-pm és una assegurança d’indemnització diària per hospitalització superior a 24 hores en un centre hospitalari o una clínica. Encara que avui dia gran part dels ingressos hospitalaris siguin pràcticament ambulatoris, amb una mínima permanència hospitalària, són molts els processos de malaltia i els accidents que requereixen hospitalitzacions de més durada. Aquesta situació comporta un trasbals familiar important i econòmicament una despesa extraordinària. Aquesta assegurança d’hospitalització restableix l’equilibri econòmic causat per aquesta i la pot contractar qualsevol persona.
boto calcula contractaveure mesmes informacio

Assegurança d’indemnització diària per hospitalització per baixa laboral
logo hospitalizacion plus
Hospitalització-plus IT és una assegurança d’indemnització diària per hospitalització superior a 24 hores en un centre hospitalari o una clínica. Encara que avui dia gran part dels ingressos hospitalaris siguin pràcticament ambulatoris, amb una mínima permanència hospitalària, són molts els processos de malaltia i els accidents que requereixen hospitalitzacions de més durada. Aquesta situació comporta un trasbals familiar important i econòmicament una despesa extraordinària. Aquesta assegurança d’hospitalització restableix l’equilibri econòmic causat per aquesta i la pot contractar qualsevol persona.
boto calcula contractaveure mesmes informacio

Assegurança d’indemnització diària per hospitalització per accident
logo hospitalizacio accident
Hospitalització-pm Accident és una assegurança d’indemnització diària per hospitalització superior a 24 hores en un centre hospitalari o una clínica derivada d’una lesió accidental. Lesió accidental és aquella lesió corporal traumàtica derivada d’una causa violenta sobtada, externa i aliena a la intencionalitat de l’assegurat. Aquesta assegurança específica que restableix l’equilibri econòmic després d’una hospitalització per accident s’adreça a qualsevol persona.
boto calcula contractaveure mesmes informacio

Assegurances de reemborsament de despeses

Assegurança de reemborsament de despeses
logo despeses
RGH-pm IV és una assegurança de reemborsament de despeses hospitalàries orientada a qualsevol persona que vulgui una assegurança de reemborsament lliure, amb cobertura mundial i adaptable a les seves possibilitats econòmiques. És el millor complement a l’assistència sanitària pública.
veure mesmes informacio

RGH-pm “plus complet” és una assegurança de reemborsament de despeses per la realització de proves diagnòstiques complementàries extrahospitalàries i les despeses hospitalàries ocasionades en una intervenció quirúrgica. Aquesta assegurança porta inclòs un paquet de serveis de salut (a través de la targeta CS24 SALUD de Canal Salud 24, S.L.) en unes condicions econòmiques avantatjoses per als qui contractin l’assegurança de reemborsament. Aquesta assegurança es presenta com una alternativa a altres assegurances de salut del mercat. Adreçada a tots els públics.
veure mesmes informacio

RGH-pm “plus” és una assegurança de reemborsament de despeses orientada a cobrir exclusivament el reemborsament de despeses per realització de proves diagnòstiques extrahospitalàries. Aquesta assegurança porta inclòs un paquet de serveis de salut (a través de la targeta CS24 SALUD de Canal Salud 24, SL) en unes condicions econòmiques avantatjoses per als qui contractin l’assegurança de reemborsament. Aquesta assegurança es presenta com una alternativa a altres assegurances de salut del mercat. Adreçada a tots els públics.

veure messolicitar mas informacion

Assegurances de decessos

Assegurança de decessos
logo decessos
Decessos-pm és una assegurança d’enterrament adreçada a qualsevol persona o família que vulgui viure la seva vida amb la tranquil•litat de disposar de l’assistència personal necessària perquè, en el moment de la seva defunció, garanteixi als seus éssers estimats el servei fúnebre que els comporti la menor preocupació possible, coneixedors del factor emocional que comporta el dol.
veure mesmes informacio

Assegurança d’indemnització diària per hospitalització