El 50% dels nous autònoms són dones

6 0
El 50% dels nous autònoms són dones

Si analitzem les dades per gènere, podem establir que l’evolució dels autònoms a Espanya des de l’inici de la crisi ha estat irregular, donat que mentre que actualment hi ha 237.661 autònoms homes menys que abans de l’inici de la crisi, hi ha 19.944 autònomes més que el 2008. De fet, el 2016 s’han sumat 12.365 autònomes al RETA.

Segons destaca la responsable de l’Àrea de la Dona a l’ATA, Ana Cabrero, “les dones autònomes estan sent les protagonistes de la recuperació econòmica i la generació de feina”, i afegeix a més que “els negocis liderats per dones es mantenen més en el temps”.

No totes les comunitats autònomes han experimentat el mateix creixement, segons les dades facilitades per l’ATA. En aquest sentit, les Illes Canàries lideren el creixement de les dones autònomes el 2016, amb un augment del 3%, mentre que el creixement dels autònoms barons s’ha situat en l’1,9%. La situació oposada la trobem a Galícia, la Comunitat Autònoma que més autònomes ha perdut, un 1,4% concretament, enfront al descens del 0,3% dels homes.

Com a norma general, en totes les comunitats el pes dels autònoms homes és superior al de les dones, amb excepció d’Astúries i Galícia, on les dones tenen major pes i se situen per damunt del 40% del total, en un 41,2% i un 41,3%, respectivament.

No obstant, malgrat que el número d’autònoms a Espanya el 2016 és positiu, situant-se en 3.191.291,  el cert és que en relació a l’inici de la crisi ha descendit en un 6,4%, és a dir, actualment hi ha 217.717 treballadors per compte propi menys que el 2008

En conclusió, malgrat que les dones autònomes segueixen creixent any darrere any, en termes generals es pot establir que el seu pes a Espanya segueix per sota del dels homes, ja que elles representen el 35,3% del total dels autònoms registrats en el RETA.