10 despeses deduïbles com autònoms

6 0
10 despeses deduïbles com autònoms

En aquest sentit, fa unes setmanes t’explicàvem algunes fórmules per estalviar diners sent autònom o treballador liberal.

Pel que fa les despeses, has de tenir en compte quines pots deduir i quines no. Per això, en el post d’avui et mostrem les 10 despeses que pots deduir-te com autònom. Si bé és molt probable que no et trobis invertint diners en totes 10, sí ho deus fer en la majoria:

·      Despeses d’explotació
·      Habitatge
·      Quota d’autònom
·      Dietes
·      Vehicle d’empresa
·      Telefonia
·      Préstecs
·      Serveis professionals
·      Sous i salaris
·      Donatius

Ara ja sabem quines despeses pots deduir com autònom, però ¿en què consisteix realment aquesta deducció? Hem de deixar ben clar que la deducció de despeses relacionades amb l’activitat empresarial de l’autònom no ha de considerar-se mai com una forma d’estalvi. La definició correcta d’una despesa deduïble seria qualsevol inversió associada a la generació d’ingressos –actuals o futurs- d’una empresa. En definitiva, tota despesa que sigui deduïble suposarà, a curt o llarg termini, beneficis en forma d’ingressos per tu.

I ara, sense més dilació, et deixem amb la infografia en la que podràs observar més esquemàtica i detalladament les 10 despeses deduïbles com autònom:
201711 seguros prevision mallorquina autonomo gastos deducibles

Et recordem que si contractes la nostra assegurança de baixa laboral Élite-pm professional, et garantim fins a 400€ diaris en baixes laborals per malaltia o accident.